Shiatsu Therapie
Home
Shiatsu Behandeling
Massage therapie
Triggerpoints
Dorn-therapie
Openingstijden
Contact
Nieuws en Links
Privacy Policy
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

 

Wilt u de behandeling annuleren?

Dan graag minimaal 48 uur van te voren.

 

Bent u de afspraak vergeten?

Dan ontvangt u een factuur met "niet nagekomen afspraak" en wordt de behandeling in rekening gebracht. Dit bedrag is niet declarabel.

 

Eerste behandeling is 1,5 uur inclusief intake en kost € 75,-

Daaropvolgend in overleg een behandeling van 1,5 uur € 75,- of van 1 uur van € 60,-

Graag contant, ik heb geen pin apparaat. Of via een tikkie.

 

Bent u aanvullend verzekerd, dan kunt u een gedeelte terugkrijgen via de verzekering.

 

Bij langdurige afwezigheid kunt u terecht bij een collega Shiatsu Therapeut in Amstelveen.

Haar naam is Sherita Leda www.praktijkleda.nl

Zonder toestemming van de cliënt worden er geen dossiers overgedragen aan de waarnemer.

 

Ik voldoe aan de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Gerschillenzorg) door aangesloten te zijn vanuit de N.V.S.T. bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris  (Quasir) en een geschillencomissie (Stichting Zorggeschil).

 

Klacht en Tuchtrecht, wat te doen bij een klacht?

U kunt in gesprek gaan met mij, de behandelaar. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot mijn beroepsvereniging, de N.V.S.T. (www.nvst.nl). U krijgt een klachtenfunctionaris toegewezen die op dat moment beschikbaar is. 

U kunt terecht bij een geschilleninstantie.

Via de RBCZ ben ik aangesloten bij de stichting TCZ, Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.    www.tcz.nu

U kunt naar de tuchtrechter.

Als laatste kunt u naar de rechter.

 

Dossiers moeten echter altijd 20 jaar bewaard worden na de laatste wijziging in het dossier. Dat is dus één datum voor alle gegevens in het dossier. Dit kan dus betekenen dat bepaalde medische gegevens veel langer bewaard zouden blijven dan voorheen.

Tenzij de cliënt zelf om vernietiging vraagt van zijn/haar dossier.

Dan dient er een verklaring ondertekent te worden door de cliënt dat op zijn/haar verzoek het dossier is vernietigd. Dit document dient dan vervolgens 15 jaar te worden bewaard.

Cliënt heeft recht op inzage in het dossier.

 

Ik beschik over een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik beschik tevens over een signalenkaart van oudermishandeling.

 

 

 

 

Shiatsu Therapie | carlavdzwaard@caiway.net